Założenia dydaktyczno – wychowawcze

Witamy w przedszkolu nową grupę przedszkolaków !!!!!!

 Tematy kompleksowe:

  1. Jestem przedszkolakiem.
  2. Nadeszła Jesień.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc wrzesień :

Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie – poznawanie imion i nazwisk dzieci z grupy przestrzeganie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie

Rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji – podejmowanie prób wspólnych zabaw nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie, stosowanie form grzecznościowych względem siebie, a także osób dorosłych w każdej sytuacji (w domu, w przedszkolu, na ulicy)

Komunikowanie się w grupie − mówienie o swoich potrzebach, odpowiadanie na pytania, dzielenie się swoimi przeżyciami.

Organizowanie zabaw w kącikach zainteresowań i innych miejscach do zabaw− wykorzystywanie w zabawach różnych zabawek, przedmiotów, wymienianie poglądów na temat ulubionych zabawek, uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela, dających dziecku satysfakcję i radość.

Rozwijanie zainteresowań poprzez zabawy − podejmowanie zabaw inicjowanych przez nauczyciela, rozwijających zainteresowania dzieci

Wspomaganie rozwoju ruchowego– uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem

Samodzielne wykonywanie czynności samoobsługowych – ściąganie ubrań, butów, umieszczanie ich w wyznaczonym miejscu w szatni, zakładanie ubrań, butów, korzystanie z toalety.

Rozumienie potrzeby dbania o porządek i czystość wokół siebie – korzystania z koszy na śmieci, odkładanie zabawek na swoje mejsce.

Nazywanie niektórych drzew, poznawanie ich owoców i wyglądu liści. Łączenie zmian w przyrodzie z porą roku.

Wiersz I. Suchorzewskiej „Mam trzy lata”

Mam trzy lata,

trzy i pół,

brodą sięgam ponad stół.

Do przedszkola chodzę z workiem

 i mam znaczek z muchomorkiem.

 Pantofelki ładnie zmieniam,

myję ręce do jedzenia.

 Zjadam wszystko z talerzyka,

tańczę, kiedy gra muzyka.

 Umiem wierszyk o koteczku,

o tchórzliwym koziołeczku i o piesku,

co był w polu, nauczyłam się w przedszkolu.