Założenia dydaktyczno – wychowawcze

Grupa Biedronki

We wrześniu będziemy :

–zapoznawali się z nową salą

-zapoznawali się z bohaterami książki i kart pracy

-przypominali sobie umowy obowiązujące w naszej grupie

– rozwijali umiejętności liczenia

-określali smaki

-przypominali sobie numery alarmowe

-uczyli się prawidłowo przechodzić przez przejście dla pieszych

-poznawali topografię kraju

-rozwijali sprawność manualną

-tworzyli kąciki przyrody