Gwara Wielkopolski

Piątek 20.10.2017r. upłynął nam pod hasłem : „Elementy kultury ludowej Wielkopolski”. Przedszkolaki zaznajamiały się ze strojami ludowymi oraz gwarą w/w regionu. Tego dnia m.in oglądaliśmy prezentację multimedialną wyświetloną za pomocą rzutnika.

Prezentacja autorstwa Aleksandry Pietrzak.

POLSKA