Little pumpkins

Dynie z masy solnej Pszczółek. Lepienie figurek z kolorowej masy to świetna zabawa, która dodatkowo jest doskonałą okazją do doskonalenia sprawności rąk, twórczego myślenia i rozwijania wyobraźni oraz wrażliwości zmysłowej u dzieci.