WIGILIA PRZEDSZKOLAKÓW

W naszym przedszkolu corocznie organizujemy wspólną, uroczystą Wigilię, która stała się już tradycją. Tym razem odbyła się 20 grudnia. Brały w niej udział wszystkie przedszkolaki oraz pracownicy przedszkola. Pani dyrektor złożyła wszystkim obecnym świąteczne życzenia, życząc  wszelkiej pomyślności i wesołych świąt.