Słówka j.angielski

Temat: Magic, magic 1,2,3!

Słownictwo:

Doll – lalka, ball – piłka, train – pociąg, yo-yo, plane – samolot, block – klocki, green, brown, orange, magic, numbers 1-20, fly -latać,  bounce – odbić się, swoosh – szum, play – bawić się

Struktury i wyrażenia:

Where is my…?, Put it on the tables, What colour is that/this? Paint with …., How many…. can you see?

Cele zajęć:

  • wprowadzenie i utrwalenie słownictwa związanego z zabawkami
  • nauka piosenki Magic, magic 1,2,3!
  • rozumienie wypowiedzi poprzez słuchanie historyjki
  • rozumienie prostych poleceń
  • projekt: praca plastyczna utrwalająca poznane kolory