Założenia dydaktyczno – wychowawcze.

Tematy kompleksowe:

  1. Książki i książeczki.
  2. Babcia i dziadek

Założenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc STYCZEŃ : 

  1. W świecie baśni:

– wzbudzanie zainteresowania literaturą

– słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów

– odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego

–  oglądanie wybranych pozycji literatury dziecięcej, zwracanie uwagi na piękne ilustracje, obrazki.

– dokarmianie i dopajanie zwierząt w trudnych, zimowych warunkach

– nazywanie ptaków odwiedzających karmnik

– zwrócenie uwagi na ostrożność w kontaktach z chorymi zwierzętami, np. ptakami

– rozpoznawanie wybranych zwierząt po śladach na śniegu.

  1. Babcia i dziadek:

– podawanie informacji  na temat swojej rodziny

– nazywanie członków bliższej i dalszej rodziny, np. mama, tata, brat, siostra, ciocia, babcia, dziadek, wujek

– podawanie powiązań między członkami rodziny, np. Babcia to mama mamy lub mama taty

– uczestniczenie w krótkich programach artystycznych dla Babci i Dziadka