Założenia dydaktyczno – wychowawcze

Tematy kompleksowe:

1. Zabawy na śniegu.

2. Poznajemy zwierzęta.

Założenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc LUTY :

Zabawy na śniegu:

ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku,

przebywanie na świeżym powietrzu; uczestniczenie w spacerach, zabawach,

poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu: bawienia się w miejscach niedozwolonych, np. przy ruchliwej ulicy, na zamarzniętym stawie,

zauważanie rytmów, np. w ułożonym materiale przyrodniczym, mozaice geometrycznej, w klockach,

dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dnia i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy,

nazywanie pór dnia: rano, południe, popołudnie, wieczór, i nocy.

Poznajemy kosmos:

poznawanie nazw wybranych planet Układu Słonecznego, np. Mars, Wenus, słuchanie ciekawostek na ich temat,

gromadzenie literatury, zdjęć, albumów związanych z kosmosem,

poznawanie zawodów związanych z kosmosem, np. kosmonauty, astronoma,

poznawanie ciekawostek, legend na temat satelity Ziemi – Księżyca,

Wiersz Doroty Gellner Jestem duży:

Jestem duży!

Byłem mały!

Wróżki mnie zaczarowały!

Jakie wróżki?

Dobre wróżki!

I urosły moje nóżki,

i urosły moje ręce,

włosów też mam chyba więcej.

Patrzcie, jak urosłem cały,

chociaż byłem taki mały!