Założenia dydaktyczno-wychowawcze

Tematy kompleksowe

  1. Nadeszła wiosna.
  2. W świecie teatru.

Założenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc KWIECIEŃ :

  1. Nadeszła wiosna.

– poznawanie zwiastunów wiosny, np. kwitnienie wierzby i leszczyny, pojawienie się pąków na drzewach i krzewach,

– poznawanie dorosłych i młodych zwierząt hodowanych na wsi,

–  nazywanie domów zwierząt,

– poznawanie sposobów poruszania się zwierząt oraz ich odżywiania,

– wyjaśnianie znaczenia hodowli zwierząt dla ludzi,

– objaśnienie znaczenia ochrony środowiska,

– rozmowa na temat znaczenia nieniszczenia roślin, np. niełamania gałęzi drzew, niedeptania trawników bądź klombów z kwiatami,

– rozmowa na temat zanieczyszcenia środowiska, objaśnienie znaczenia wyrzucania śmieci do kosza.

  1. W świecie teatru.

– oglądanie teatrzyku sylwet,

– organizowanie zabaw teatralnych w kącikach zainteresowań dla dzieci,

– naśladowanie ruchów, gestów, głosów ludzi, zwierząt,

– ozdabianie strojów teratralnych,

ćwiczenia mimiczne oraz dykcyjne,

– organizowanie zabaw ruchowo-naśladowczych pozwalających wcielić się dzieciom w różne postaci.