Założenia dydaktyczno-wychowawcze

Kwiecień to bardzo pogodowo zmienny miesiąc. Miejmy nadzieje, że czeka nas więcej słonecznych dni na które czekamy gdyż pozwolą nam one na spędzanie większej części czasu na świeżym powietrzu.

Tematy kompleksowe:

„Wiosna w pełni” (realizacja 02.04.2019 r. – 06.04.2019 r.)

„Mieszkańcy zoo” (realizacja 09.04.2019 r. – 13.04.2019 r.)

 „Dbamy o higienę” ( realizacja 16.04.2019 r. – 20.04.2019 r.)

 „Pacynki” (realizacja 23.04.2019 r. – 30.04.2019 r.)

Będziemy:

– rozwijali aktywność twórczą,

– rozwijali koordynacje  słuchowo – ruchową,

– rozwijali sprawność manualną,

– rozwijali umiejętności matematyczne,

– utrwalimy wiadomości na temat wiosny,

– poznamy wygląd wybranych zwierząt egzotycznych,

– kształtować nawyki dbania o higienę osobistą,

– poznamy zawód lekarza,

– robili pacynki.