Założenia dydaktyczno-wychowawcze

Tematy kompleksowe:

Wiejskie podwórko: 03.04.2018 – 06.04.2018

Szanujemy naszą planetę – Ziemię: 09.04.2018 – 13.04.2018

Sztuka wokół nas – teatr: 16.04.2018 – 20.04.2018

Sztuka wokół nas – muzyka: 23.04.2018 – 27.04.2018

Planowane działania w kwietniu:

 • Nazywanie mieszkańców wiejskiego podwórka;
 • tworzenie wizerunku wiejskiego podwórka (praca w formacie płaskim)
  przy zastosowaniu rozmaitych narzędzi plastycznych;
 • przyswojenie nazw wybranych gatunków drzew;
 • zaprezentowanie planszy obrazującej planetę Ziemię;
 • utrwalenie oraz przyswojenie nowych wiadomości z zakresu troski o środowisko;
 • wprowadzenie pojęć związanych z teatrem, m.in.: maska, pacynka, scena, kurtyna;
 • wykonanie maski z materiałów plastycznych;
 • zabawy muzyczno – ruchowe przy piosenkach;
 • zabawy z zastosowaniem instrumentów muzycznych
 • słuchanie opowiadań;
 • nauka piosenki;
 • ćwiczenia buzi i języka, w tym ćwiczenia oddechowe;
 • czytanie książek;
 • wyjścia do lasu, na spacery oraz plac zabaw,
 • oglądanie prezentacji multimedialnej dotyczącej parków narodowych
 • poznawanie nazw wybranych parków narodowych