Założenia dydaktyczno – wychowawcze

Maj  to jeden z piękniejszych miesięcy w roku. Rybki zamierzają podziwiać i obserwować piękno przyrody na spacerach, jak i w pobliskim lesie. Odkrywać również będziemy świat owadów i roślin.

Ponadto:

 • dowiemy się wielu ciekawych informacji o kraju w którym mieszkamy;
 • zdobędziemy interesujące informacje o symbolach narodowych;
 • opowiemy sobie o naszej miejscowości;
 • poznamy ciekawe legendy i opowiadania;
 • poznamy niektóre owady;
 • poznawać będziemy rośliny w lesie i okolicy;
 • będziemy prowadzili obserwacje przyrodnicze;
 • dowiemy się kto mieszka na łące;
 • rozmawiać na tematy związane z rodziną;
 • uświadamiać sobie swoje uczucia dotyczące przywiązania i szacunku do rodziców;
 • poznamy nowe piosenki oraz utwory muzyczne;
 • tworzyć będziemy ciekawe prace plastyczne.

A także będziemy:

 • ćwiczyć pamięć;
 • doskonalić umiejętności językowe;
 • wykonywać ćwiczenia narządów artykulacyjnych;
 • rozwijać kompetencje społeczne;
 • ćwiczyć małą i dużą motorykę;
 • utrwalać poznane litery;
 • rozwijać słuch muzyczny;
 • rozwijać umiejętność pracy w grupie.
 • doskonalić czynności samoobsługowe;
 • rozwijać umiejętności swobodnej wypowiedzi;
 • rozwijać umiejętności matematyczne;
 • przygotowywać się do występów z okazji Dni Komornik
 • uczestniczyć w różnorodnych zabawach ruchowych, muzyczno – ruchowych, wzrokowo – ruchowych, słuchowo – ruchowych;

Nasze uszy słyszą świat

1.Każdy z nas ma dwoje oczu,

które widzą wszystko,

widzą wszystko.

Błękit nieba, biały domek, 

zieleń traw i listków,   traw i listków.

Ref.: Uszy słyszą ptaków śpiew,

 dzwonki deszczu, granie drzew,

 a nad stawem chóry żab – 

 nasze uszy słyszą świat!

2.Każdy z nas ma jeden nosek

do wąchania kwiatków,

do wąchania. 

Czasem także do kichania,

lecz, na szczęście rzadko,  do kichania.

Ref.: Uszy słyszą ptaków śpiew…

 

Dziękuję mamo, dziękuję tato

1.Dziękuję ci mamo, dziękuję ci tato,

że mogę powierzyć wam wszystko,

i jeszcze, kochani, dziękuję wam za to,

że zawsze jesteście tak blisko.

Ref.: Gdy trzymacie mnie za ręce,

to nie trzeba mi nic więcej.

Gdy trzymacie mnie za ręce,

więcej nic nie trzeba mi.

2.Dziękuję ci tato, dziękuję ci mamo,

że do snu mnie co dzień tulicie,

gdy zbudzę się rano, to będzie tak samo

i za to was kocham nad życie!

Ref.: Gdy trzymacie mnie… jw.