Założenia dydaktyczno – wychowawcze

Tematy kompleksowe:

 1. Polska mój dom.
 2. Muzyka jest wszędzie.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc MAJ :

 1. Polska mój dom:
 • poznawanie nazwy naszego kraju- Polska,
 • rozwijanie poczucia przynależności narodowej,
 • poznanie symboli narodowych: flagi, godła oraz hymnu,
 • poznawanie nazwy stolicy Polski – Warszawy.
 • poznanie nazwy swojej miejscowości – Komorniki.
 1. Muzyka jest wszędzie.
 • wyrażanie muzyki ruchem,
 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych,
 • reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu o dużym zróżnicowaniu,
 • rytmiczne poruszanie się przy muzyce,
 • granie na instrumentach perkusyjnych,
 • dostrzeganie muzyki wokół nas: odgłosy zwierząt na łące ( pszczoła bzzz…, bocian kle…, żabki re re kum kum itp. )
 • określanie znaczenia barwy ochronnej w życiu zwierząt.