Założenia dydaktyczno – wychowawcze

Tematy kompleksowe:

Polska – mój dom:07.05.2018 – 11.05.2018

Łąka i jej mieszkańcy:14.05.2018 – 18.05.2018

Święto rodziców: 21.05.2018 – 25.05.2018

Sztuka wokół nas- utrwalenie wiadomości: teatr, muzyka: 28.05.2018 – 30.05.2018

 

Planowane działania w maju:

 • pracowanie w grupach;
 • wykonywanie prac plastyczno-technicznych;
 • utrwalanie symboli narodowych;
 • uczestniczenie w przedstawieniu;
 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych;
 • uczestniczenie w zabawach muzyczno – ruchowych przy piosenkach;
 • słuchanie opowiadań i wierszy;
 • ćwiczenia buzi i języka, w tym ćwiczenia oddechowe;
 • czytanie książek;
 • wyjścia do lasu, na spacery oraz plac zabaw,
 • poznawanie nazw wybranych akwenów wodnych w Polsce
 • występowanie na scenie z okazji Dnia Komornik;
 • uczestniczenie w wycieczce do Teatru Muzycznego;
 • wyjście do Biblioteki Publicznej w Komornikach;
 • pieczenie ciastek.