Założenia dydaktyczno – wychowawcze

W miesiącu czerwcu, Motylki nadal przygotowywać się będą do uroczystości z okazji Dnia Rodziny. Poznamy również rodzaje transportu, porozmawiamy o wakacyjnych planach. Dowiemy się także jakie niespodzianki oferuje dzieciom lato.

Tematy kompleksowe:

„Święto rodziny” realizacja 04.06. – 08.06. 2018 r.

„Środki transportu” realizacja 11.06. – 25.06.2018 r.

„Lato” realizacja 26.06. – 29.06. 2018 r.

Będziemy:

– poznamy wybrane środki transportu,

– poznawali zwiastuny lata oraz bezpieczne wakacyjne zabawy,

– poznawali rolę rodziców w życiu dziecka,

– rozwijali poczucie rytmu, inwencje twórczą,

– rozwijali umiejętności matematyczne,

– rozwijali zdolności manualne,

– rozwijali słuch muzyczny i aparat mowy,

– wykonywali ćwiczenia grafomotoryczne,

– rozwijali pamięć,

– rozwijali umiejętności wokalne,