Założenia dydaktyczno – wychowawcze

Tematy kompleksowe:

  1. Moje podwórko.
  2. Nadchodzą wakacje.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc CZERWIEC :

  1. Moje podwórko:
  • uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z nieprzestrzegania zakazów,
  • poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu tj.:

oddalanie się od rodziców (opiekunów), bawienie się w miejscach niedozwolonych, np. przy ruchliwej ulicy, rozmawianie z obcymi ludźmi (niepodawanie danych osobowych oraz nieprzekazywanie informacji na temat rodziny), odchodzenia z osobami obcymi, zbliżania się do nieznanych zwierząt, zwłaszcza psów,

  • bezpieczne korzystanie ze sprzętu sportowego, urządzeń znajdujących się na placu zabaw
  • podawanie swojego imienia, nazwiska.

       2.Nadchodzą wakacje:

  • zabawy dydaktyczne Czym pojedziemy na wakacje? Poznawanie różnego rodzaju środków transportu: lądowego, wodnego, powietrznego,
  • rozwijanie poczucia przynależności narodowej − poznawanie ważniejszych regionów Polski, znajdujących się tam bogactw naturalnych.