Założenia dydaktyczno- wychowawcze

Planowane działania w czerwcu:

 • wykonywanie prac plastyczno-technicznych;
 • udział w animacjach z okazji Dnia Dziecka;
 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych;
 • uczestniczenie w zabawach muzyczno – ruchowych przy piosenkach;
 • słuchanie opowiadań i wierszy;
 • ćwiczenia buzi i języka, w tym ćwiczenia oddechowe;
 • ćwiczenia pamięci;
 • uczenie się piosenek;
 • czytanie książek;
 • wyjścia do lasu, na spacery oraz plac zabaw;
 • udział w próbach poprzedzających przedstawienie z okazji Zakończenia Roku Szkolnego;
 • udział w wycieczce na plac zabaw w galerii A2