Przypominajka

Szanowni Państwo!

Przypominamy, że do 20.09.2018r. należy dostarczyć zaświadczenie od lekarza potwierdzające alergię  pokarmową u Państwa pociechy.