Założenia dydaktyczno- wychowawcze

Tydzień 1 i 2-  Witamy w naszym przedszkolu

Dziecko:

– poznaje imiona swoich kolegów,

– współdziała w grupie,

– rozpoznaje znaczek grupy,

– poznaje ramowy plan dnia i zasady obowiązujące w przedszkolu,

– uczy się zgodnie bawić z rówieśnikami,

– skupia uwagę na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela,

– nazywa przedmioty i ich kolory (zabawek, ubrań pojazdów,

– uczestniczy w zabawach ruchowych,

– dba o czystość i porządek wokół siebie,

TYDZIEŃ 3– Moja droga do przedszkola

Dziecko:

– poznaje zasady ruchu drogowego w celu bezpiecznego poruszania się po ulicach,

– poznaje zawody osoby, przyborów potrzebnych im do pracy, pracujących w bliskim otoczeniu przedszkola, nazywa ich czynności, narzędzi,

– uczestniczy we wspólnych zabawach,

– słucha piosenek o prostej linii melodycznej, śpiewanych przez nauczyciela, próbuje zapamiętać tekst piosenki

TYDZIEŃ 4 –  Idzie jesień… przez las, park

Dziecko:

– obserwuje zmiany zachodzące w przyrodzie w bliskim otoczeniu przedszkola,

– gromadzi owoce drzew w kąciku przyrody,

– uczestniczy w zabawach twórczych,

– odpowiada na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.