Założenia dydaktyczno – wychowawcze

Tematy kompleksowe:

  1. Jesień w ogrodzie i sadzie.
  2. Jesienne odkrycia. 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc październik:

  1. Jesień w ogrodzie i sadzie

obserwacja przyrody jesienią,

– wdrażanie do racjonalnego odżywiania, spożywania darów z sadu: owoców i warzyw jako źródła witamin, ograniczanie spożywania słodyczy, chipsów,

– rozpoznawanie i nazywanie drzew owocowych oraz ich owoców,

– utrwalanie nawyków kulturalnego zachowania się podczas jedzenia , starannego mycia rąk przed posiłkami,

– zapoznanie ze sposobem wykonania sałatki owocowej,

– poznawanie sposobów przygotowywania się zwierząt do zimy na przykładzie jeża, wiewiórki, bociana,

Pojęcie stałości liczby, równoliczność

ustalanie równoliczności zbiorów poprzez łączenie ich elementów w pary, nakładanie ich na siebie lub przeliczanie.

  1. Jesienne odkrycia.

– zapoznanie dzieci ze sposobem pieczenia chleba z wykorzystaniem filmu, internetu,

– zdobywanie wiedzy na temat pochodzenia produktów zwierzęcych,

– przezwyciężanie niechęci do jedzenia nieznanych potraw,

– poznawanie roli wody w przyrodzie, obieg wody w przyrodzie,

– badanie i opisywanie właściwości wody – Jaka jest woda? Co pływa, a co tonie?

– wyodrębnianie obiektów do liczenia; określanie ich ilości: dużo, mało,

– zabawy z dźwiękami słuchanie i rozpoznawanie odgłosów dochodzących z otoczenia,    maszerowanie w rytmie wystukiwanym na bębenku lub wyklaskiwanym przez nauczyciela,

– ćwiczenia artykulacyjne słuchanie i powtarzanie podanych słów, zdań.