Założenia dydaktyczno – wychowawcze

Tydzień 1 i 2 – „Idzie jesień… przez ogród i sad”

Dziecko:

– poznaje róże owoce i warzywa,

– rozpoznaje warzywa i owoce po dotyku i zapachu,

– wie, że spożywanie owoców i warzyw jest zdrowe,

– przestrzega podstawowych zasad higieny,

– poznaje sposoby przechowywania i przetwarzania owoców i warzyw,

–  umiejętnie słucha utwory literackie,

– poznaje zwierzęta leśne,

– wie, jak zwierzęta przygotowują się do zimy,

– naśladuje ruchy i odgłosy wydawane przez zwierzęta leśne,

– wykonuje prace plastyczne zgodnie z instrukcją i tematyką jesienną.

 

Tydzień 3 i 4 –  „Co z czego otrzymujemy”

Dziecko:

– zapoznaje się ze sposobem pieczenia chleba,

– słucha z uwagą czytanego tekstu,

– zapoznaje się z etapami powstawania chleba,

– zdobywa wiedzę na temat pochodzenia produktów zwierzęcych,

– zapoznaje się z etapami powstania wełny,

– poznaje rolę wody w życiu człowieka,

– eksperymentuje z wodą,

– utrwala pojęcia: duży, mały,

– poszerza doświadczenia plastyczne przez malowanie i odbijanie folii bąbelkowej,

– porusza się rytmicznie przy piosenkach