Założenia dydaktyczno – wychowawcze

Tematy kompleksowe:

  1. Rodzina – największy skarb!
  2. Moje prawa i obowiązki.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc listopad:

  1. Rodzina – największy skarb!

– wiedza o rodzinie: podawanie imion: mamy, taty, brata, siostry;

– nazywanie członków bliższej rodziny i dalszej rodziny: mama, tata, brat, siostra, babcia, dziadek, wujek, ciocia;

– podawanie wiadomości na temat ważniejszych wydarzeń z życia rodzinnego;

– wzmocnienie więzi uczuciowej z rodziną;

aktywność językowa: mój dom: opisywanie domu w którym mieszka dziecko, nazywanie pomieszczeń znajdujących się w mieszkaniu, poznawanie wybranych urządzeń gospodarstwa domowego, rozpoznawanie i nazywanie wybranych zwierząt hodowanych w domu;

– elementy matematyki: dostrzeganie w otoczeniu przedmiotów o różnych kształtach, układanie dowolnych kompozycji z klocków w kształcie figur geometrycznych;

orientacja przestrzenna: wskazywanie u siebie części ciała wymienionych przez nauczyciela,

nazywanie wybranych części ciała.

  1. Moje prawa i obowiązki.

– kształtowanie u dzieci świadomości posiadania praw i obowiązków;

– wewnętrzne potrzeby: dostrzeganie potrzeb innych osób, dzielenie się z innymi własnymi radościami i smutkami oraz przejawianie empatii;

Wartości społeczno-moralne: przestrzeganie umów dotyczących zgodnego funkcjonowania w grupie, przestrzeganie istniejących (wprowadzonych w rodzinie, w grupie przedszkolnej) zasad społecznych;

– koledzy w grupie przedszkolnej ( dziecięce relacje): nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie, uczestniczenie we wspólnych zabawach organizowanych przez nauczyciela;

Komunikowanie się w grupie: mówienie o własnych potrzebach, odpowiadanie na zadane pytania

dzielenie się swoimi przeżyciami;

– elementy matematyki: klasyfikowanie- porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek),

dopasowywanie i dobieranie przedmiotów tak, aby tworzyły pewną całość (np. to są klocki do budowania wieży, a te – do ułożenia domku), dobieranie przedmiotów w pary funkcyjne (np. buty pasują na nogi);

– wdrażanie do dbania o własne zdrowie; utrwalanie numeru alarmowego 112;

– rozwijanie postawy prozdrowotnej; propagowanie zdrowego stylu życia;

– określanie, co sprzyja zdrowiu, a co mu nie sprzyja.