Założenia dydaktyczno – wychowawcze

Tydzień 1 i 2 – „Mój dom, moja rodzina”

Dziecko:

– zna członków rodziny,

– poznaje instrument perkusyjny- kołatkę,

– śpiewa proste piosenki,

– dobiera obrazki w pary,

– poznaje pojęcie para,

– pokazuje i nazywa części swojego ciała,

– wykonuje dom z figur geometrycznych,

– poznaje wybrane urządzenia elektryczne dostępne w domu,

– rozpoznaje i nazywa pomieszczenia znajdujące się w domu,

– wypowiada się na temat rodziny (własnej i innych osób), zwierząt hodowanych w domach,

– nazywa domy zwierząt,

Tydzień 3 i 4 –  „Wiemy jakie mamy prawa i jak dbać o zdrowie”

Dziecko:

– podaje przykłady swoich praw i obowiązków,

– wie, w jaki sposób może pomagać innym,

– segreguje przedmioty według danej cechy,

– wypowiada się na temat praw dziecka,

– czynnie uczestniczy w zabawach

– potrafi podać numer alarmowy,

– porównuje wielkości i stosuje określenia: mały, większy, największy,

– liczy elementy, porównuje liczebność zbiorów,

– potrafi wymienić przedmioty potrzebne do dbania o czystość,

– określa, co sprzyja zdrowiu, a co mu nie sprzyja,

– potrafi odpowiadać na pytania dotyczące danego tekstu,