Założenia dydaktyczno – wychowawcze

Tematy kompleksowe:

  1. Moją rodzinę tworzy tata, mama ja i ….
  2. Mam prawa ale również obowiązki
  3. Dbam o swoje zdrowie i o bezpieczeństwo

Będziemy:

– odkrywać nowe litery

– rozmawiać na temat rodziny

– poznawać urządzenia elektryczne

– poznawać nasze prawa i obowiązki

– kształtować zachowania prozdrowotne

– przeprowadzać doświadczenia

–  obchodzić 100- lecie Odzyskania Niepodległości;

– utrwalać hymn Polski i wierszyk „Kto ty jesteś?”

– realizować program roczny przedszkola pt. „Polska moja Ojczyzna”

– bawić się na dyskotece „Andrzejkowej”

– tworzyć prace plastyczne m.in. pacynki i sowy

– poznawać nowe piosenki „Jak dobrze mieć rodzinę” i „Magiczne miejsce”

– dodawać i odejmować na darach jesieni

– klasyfikować przedmioty wg wybranych kryterium

– bawić się chustą animacyjną