Angielski

My Family   Moja Rodzina:

Mum mama

Dad tata

Sister siostra

Brother brat

Grandma babcia

Grandpa dziadek

Friend kolega/koleżanka

Aunt ciocia

Uncle wujek

Baby dziecko

He on

She ona

 

Home dom

How many? Ile?

Jump skakać

Turn around odwracać się

Run biegać

Swim pływać

Big duży

Small mały

Fast szybki

Slow wolny

Loud głośny

Quiet cichy

 

Kolory jesieni:

Red czerwony

Yellow żółty

Brown brązowy

Orange pomarańczowy

Green zielony