Założenia dydaktyczno – wychowawcze

Tydzień 1 – „Jak wyglądał świat przed milionami lat”

Dziecko:

– rozpoznaje dinozaury na obrazkach,

– tworzy improwizacje ruchowe do opowiadania i melodii,

– śpiewa proste piosenki,

– stosuje pojęcia: duży, większy, największy,

– zapoznaje się z życiem dinozaurów,

– poznaje tradycję Barbórki,

Tydzień 2 i 3 –  „Idzie zima… w oczekiwaniu na święta”

Dziecko:

– rozpoznaje zimę na obrazkach,

– słucha z uwagą czytanego tekstu,

– przestrzega zasady bezpiecznej zabawy na śniegu,

– poznaje instrument perkusyjny – grzechotkę,

– zapoznaje się z tradycją mikołajek,

– segreguje ubrania ze względu na ich przydatność zimą,

– wymienia tradycje i zwyczaje związane ze świętami Bożego Narodzenia,

– liczy na palcach,

– rozpoznaje i nazywa wybrane kolory,

– ozdabia pierniczki,

-wykonuje bombkę na choinkę,

– wymienia tradycje związane ze świętami.