Kształtowanie umiejętności liczenia. – Pszczółki

W edukacji matematycznej przedszkolaka najważniejsze są osobiste doświadczenia dziecka. Dziecko musi wiedzieć, że ostatni wypowiedziany liczebnik ma podwójne znaczenie:

– oznacza ostatni liczony przedmiot,

– określa liczbę policzonych przedmiotów.