Założenia dydaktyczno – wychowawcze

Tydzień 1 i 2 – „ Mijają dni miesiące lata; pora roku zima”

Dziecko:

– wie, w jaki sposób składać życzenia urodzinowe,

– słucha uważnie wysłuchanego tekstu,

– śpiewa proste piosenki,

– dostrzega różnice między wyglądem dziecka i osoby dorosłej,

– rozwija umiejętność zgodnej zabawy z dziećmi w różnym wieku,

– rozumie następstwo dni i nocy,

– rozpoznaje emocje: radość i smutek,

– określa ile ma lat,

– poznaje sposoby pomagania ptakom,

– zna nazwy niektórych ptaków zimujących w Polsce,

– rozpoznaje figury geometryczne,

– dzieli rytmicznie nazwy obrazków na sylaby,

– wykonuje karmnik

Tydzień 3 i 4 –  „Babcia i dziadek… teatr

Dziecko:

– opowiada o babci i dziadku,

– recytuje wiersz,

– śpiewa proste piosenki,

– liczy w zakresie 4,5,

– poznaje instrumenty perkusyjne,

– poszerza wiedzę i słownictwo dotyczące teatru,

– poszerza widzę dotyczącą osób pracujących w teatrze,

– reaguje ruchem na muzykę,

– rozpoznaje i nazywa wybrane kolory,