Założenia dydaktyczno – wychowawcze

Tematy kompleksowe:

  1. Zima, zima, zima…
  2. Projekt Teatr.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc styczeń:

  1. Zima, zima, zima…

– wyjaśnianie znaczenia potrzeby dokarmiania i dopajania zwierząt w trudnych, zimowych warunkach, omawianie jakim pokarmem należy to robić

– nazywanie i opisywania niektórych ptaków zimujących w Polsce

– zwrócenie uwagi na ostrożność w kontaktach z nieznanymi zwierzętami

– omawianie znaczenia upływu czasu, lat, miesięcy, tygodni,dni

– określanie ile lat skończyliśmy, wniosek: wraz z upływem czasu my także robimy się coraz starsi.

  1. Projekt Teatr.

– uczestniczenie w różnych zabawach ruchowo-naśladowczych

– recytowanie rymowanek, wierszy, połączone z odpowiednią mimiką, odpowiednim gestem, ruchem

– odgrywanie różnych ról w zabawach tematycznych

– uczestniczenie w przedstawieniach wystawianych przez starszych kolegów

– uczestniczenie w przygotowywaniu rekwizytów, elementów scenografii, strojów do przedstawień parateatralnych

– Wzbudzanie zainteresowania literaturą − słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów

– odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego

– recytowanie, indywidualnie i zespołowo, krótkich wierszy.

– przygotowanie przedstawienia dla Babci i Dziadka.