Założenia dydaktyczno – wychowawcze

Tydzień 1 i 2 – „ Baśnie, bajki, bajeczki; muzyka wokół nas”

Dziecko:

– słucha z uwagą czytanego tekstu,

– słucha utworów muzycznych,

– śpiewa proste piosenki,

– używa określeń: cicho, głośno, wesoło, smutno, szybko, wolno, w odniesieniu do muzyki,

– wskazuje różnicę między obrazkami,

– liczy w zakresie czterech ( pięciu),

– poznaje literaturę dziecięcą,

– oddziela drobne elementy od większych,

– kojarzy przedmiot z utworem,

– poznaje instrument muzyczny: bębenek,

– rozpoznaje odgłosy natury i naśladuje je za pomocą instrumentu,

– naśladuje dźwięki instrumentów,

– układa trąbkę z naciętych części,

– bierze udział w zabawach muzycznych.

Tydzień 3 i 4 –  „Nie jesteśmy sami w kosmosie; projekt budowle”

Dziecko:

– rozpoznaje planetę Ziemię na obrazkach,

– słucha z uwagą czytanego tekstu,

– ilustruje ruchem słowa piosenki,

– stosuje słowa: lornetka, luneta, teleskop,

– wykonuje papierową rakietę,

– słucha utworów literackich dotyczących kosmosu,

– opisuje wygląd budowli,

– konstruuje różne budowle,

– wypowiada się na temat pracy architekta,

– buduje z klocków i figur geometrycznych,

– wymienia podstawowe materiały budowlane: słoma, drewno, cegła,

– ogląda ilustracje zabytków z całego świata,

– poznaje nazwy budynków i budowli,

– poszerza słownictwo dotyczące budowli: mieszkalnych, użytkowych, drogowych,

– rozwija zdolności techniczne.