Założenia dydaktyczno – wychowawcze

Tematy kompleksowe:

  1. W świecie bajek i muzyki.
  2. Nie jesteśmy sami w kosmosie.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc luty :

  1. W świecie bajek i muzyki:

słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów,

– dzielenie się informacjami na temat ulubionych książek,

obserwowanie nauczyciela czytającego książeczki i podejmowanie prób naśladowania go (zainteresowanie nabywaniem umiejętności czytania),

rozpoznawanie i naśladowanie różnych odgłosów, np.: wybranych zwierząt, pojazdów,

odtwarzanie proponowanego rytmu (klaskanie, tupanie),

– zapamiętywanie prostych, krótkich rymowanek, wierszy, tekstów piosenek,

– skupienie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela,

uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa,

słuchanie utworów instrumentalnych, rozwijanie umiejętności aktywnego słuchania muzyki,

– uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych:

  • ze śpiewem
  • rytmicznych
  • ilustracyjnych

– uczestniczenie w zabawach w kąciku muzycznym; poznawanie grzechotki, kołatki, bębenka, tamburynu,

– poznawanie sposobu gry na instrumentach perkusyjnych,

– tworzenie własnych instrumentów z dostępnych materiałów, w tym materiałów odpadowych,

– próby akompaniamentu do piosenek na wykonanych instrumentach,

– tworzenie podkładu rytmicznego do znanych wierszy z użyciem dostępnych instrumentów perkusyjnych,

– rozpoznawanie dźwięków poznanych instrumentów perkusyjnych.

  1. Nie jesteśmy sami w kosmosie:

– wzbogacanie wiedzy o kosmosie i planetach,

– przyswajanie nazw: globus, wszechświat, planeta, Ziemia, Księżyc,

– poznawanie ciekawostek na temat Ziemi i wszechświata,

poznawanie przyborów, narzędzi potrzebnych do obserwowania otoczenia, np. lupy, lornetki, mikroskopu,

zabawy ruchowe: Z kamienia na kamień, Latające talerze, Co umie robić ufoludek?, Ruchy planet, Skafandry kosmiczne, Planety i Słońce,

– zabawa bieżna Śladami kosmitów,

– zabawa ruchowa z elementem toczenia – Kosmiczny slalom,

– zabawy ruchowe z elementem równowagi: Podróż statków kosmicznych, Droga Mleczna,

Ziemia – planeta ludzi- Świat bliski i świat daleki, obserwowanie, poznawanie najbliższego otoczenia,

określanie miejsca zamieszkania (wieś, miasto),

– poznawanie zawodów,

– gromadzenie informacji na temat pracy osób w różnych zawodach,

– określanie ról różnych zawodów w życiu społecznym,

uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych,

– wspólne tworzenie konstrukcji (nabywanie umiejętności pracy w zespole).