Założenia dydaktyczno – wychowawcze

Tydzień 1 i 2 – „ Zwierzęta z dżungli i sawanny oraz zwierzęta z naszych pól i lasów”

Dziecko:

– słucha z uwagą czytanego tekstu,

– rozpoznaje krokodyle wśród innych zwierząt, potrafi je nazwać,

– lepi krokodyla z plasteliny,

– słucha piosenki,

– ilustruje ruchem tekst piosenki,

– utrwala pojęcia duży, mały,

– dostrzega charakterystyczne cechy zebry,

– rozwija sprawność fizyczną,

– rozpoznaje ;lisa wśród innych zwierząt, potrafi nazwać niektóre zwierzęta,

-zdobywa wiedzę o zwierzętach: leśnych i polnych,

– odtwarza rytmy,

– stosuje słowa: wysoko- nisko, wyżej- niżej,

– poznaje wybrane ptaki żyjące w Polsce,

– wykonuje proste prace plastyczne,

– bierze udział w zabawach muzycznych.

Tydzień 3 i 4 –  „Marcowa pogoda; wiosenne przebudzenie”

Dziecko:

– określa aktualną pogodę,

– wymienia wybrane zjawiska pogodowe,

– zauważa i nazywa zmiany zachodzące wiosną w przyrodzie,

– słucha z uwagą czytanego tekstu,

– słucha odgłosów natury i je naśladuje,

– wskazuje elementy zawarte w wysłuchanej piosence,

– liczy stosując liczebniku porządkowe w zakresie 5,

– rozwija zdolności plastyczne,

– gra na instrumentach perkusyjnych,

– nazywa kolory,

– stosuje słowa: więcej, mniej,

– eksperymentuje i bada przyrodę,

– słucha utworów literackich dotyczących wiosny,