Oświadczenie woli

Szanowni Państwo,

informuję, że w dniach 20– 25.03.2019 należy podpisać oświadczenie woli.

Nie podpisanie oświadczenia woli  w w/w terminie oznacza rezygnacje z miejsca w przedszkolu i powoduje automatyczne skreślenie kandydata z listy zakwalifikowanych.