Założenia dydaktyczno – wychowawcze

Tydzień 1 i 2 – „ Bo to już wiosna”

Dziecko:

– słucha z uwagą czytanego tekstu,

– rozpoznaje i nazywa wybrane ptaki,

– słucha utworów muzyki poważnej,

– wyszukuje obrazki bociana wśród innych obrazków,

– tworzy własne improwizacje ruchowe do muzyki poważnej,

– usprawnia umiejętność liczenia,

– wykonuje bociana z elementów,

– poszerza mowę czynną,

– rozpoznaje zwierzęta wiejskie przedstawione na obrazkach,

-wskazuje jedną rzecz, którą potrafi robić dobrze,

– odtwarza rytmy,

– naśladuje odgłosy zwierząt,

– liczy elementy zbiorów,

– wykonuje papierowe świnki,

– poznaje młode zwierzęta z wiejskiego podwórka.

 

Tydzień 3 i 4 – „Wielkanoc; Dbamy o przyrodę”

Dziecko:

– wie, co powinno się znaleźć w wielkanocnym koszyku,

– rozróżnia kraszankę i pisankę,

– poznaje symbole świąteczne,

– wykorzystuje koła do wykonania pracy plastycznej,

– wykonuje kurczaczka wielkanocnego  z wypychanki,

– rozwiązuje zagadki dotyczące świąt,

– układa puzzle o tematyce świątecznej,

– wie, jak segregować śmieci,

– wie, jak można chronić przyrodę,

– kształtuje prawidłową postawę wobec przyrody,

– śpiewa piosenki,

– zapoznaje się z pracami wykonywanymi w ogrodzie,

– liczy na konkretach do pięciu,

– tworzy kodeks przyjaciela przyrody,

– zakłada hodowlę roślin w kąciku przyrody.