Założenia dydaktyczno – wychowawcze

W tym miesiącu planujemy obserwować budzącą się przyrodę do życia na placu zabaw, spacerach oraz w pobliskim lesie.

Ponadto:

 • dowiemy się wielu ciekawych informacji na temat życia zwierząt na wiejskim podwórku;
 • poszerzymy wiadomości o sadzeniu roślin;
 • poznamy kolejne oznaki wiosny;
 • poszukiwać będziemy nowych kwiatów w lesie i okolicy;
 • będziemy prowadzili obserwacje przyrodnicze w lesie;
 • będziemy przygotowywać się do Świąt wielkanocnych;
 • zapoznamy się z tradycjami wielkanocnymi;
 • zdobędziemy wiele informacji o teatrze;
 • poznamy rodzaje lalek teatralnych;
 • dowiemy się interesujących wiadomości o instrumentach muzycznych;
 • będziemy słuchać dźwięków nas otaczających;
 • tworzyć własne impresje muzyczne;
 • poznamy nowe piosenki oraz utwory.

A także będziemy:

 • ćwiczyć pamięć i doskonalić umiejętności językowe;
 • wykonywać ćwiczenia narządów artykulacyjnych;
 • rozwijać słuch muzyczny;
 • rozwijać umiejętności teatralne;
 • dbać o bezpieczeństwo swoje oraz innych;
 • rozwijać umiejętności swobodnej wypowiedzi;
 • rozwijać kompetencje społeczne;
 • ćwiczyć małą i dużą motorykę;
 • wykonywać różnorodne prace plastyczne;
 • rozwijać umiejętności matematyczne;
 • uczestniczyć w różnorodnych zabawach ruchowych, muzyczno – ruchowych, wzrokowo – ruchowych, słuchowo – ruchowych;
 • rozwijać umiejętność pracy w grupie.