Założenia dydaktyczno – wychowawcze

Tematy kompleksowe:

  1. Wiosna.
  2. Wielkanoc

Założenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc KWIECIEŃ :

  1. Wiosna :

obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie w związku z nadejściem wiosny – powroty ptaków (np. bocian), pojawiające się pierwsze kwiaty (przebiśniegi, krokusy)

– wzbogacanie wiedzy o ptakach

– rozpoznawanie i nazywanie wybranych ptaków

– omawianie życia ptaków wiosną (budowanie gniazd)

poznawanie wybranych zwierząt hodowanych na wsi (dorosłych i młodych)

rozpoznawanie i nazywanie zwierząt hodowlanych

poznawanie własnych możliwości w toku wykonywania różnych czynności i w konfrontacji z rówieśnikami (określanie: sam potrafię…)

– określanie swoich mocnych stron

– liczenie wyodrębnionych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika

porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek)

  1. Wielkanoc:

– kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze świętami Wielkanocy, przejmowanych od pokoleń.

wzbogacanie wiadomości na temat Wielkanocy

– omawianie co powinno znaleźć się w koszyczku wielkanocnym

poznawanie tradycji i zwyczajów świątecznych, symboli świątecznych

poznawanie sposobów ochrony środowiska

wzbogacanie wiedzy o sposobach ochrony przyrody

– kształtowanie prawidłowej postawy wobec przyrody

– rozwijanie świadomości ekologicznej

– wykorzystanie figur geometrycznych w ćwiczeniach matematycznych, zabawach, grach