Założenia dydaktyczno – wychowawcze

Tematy kompleksowe:

  1. Moja ojczyzna.
  2. Wiosna na łące

 Założenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc MAJ :

  1. Moja ojczyzna:

– kształtowanie poczucie przynależności narodowej,

– poznawanie symboli narodowych: flagi, godła, hymnu narodowego,

– słuchanie utworów literatury dziecięcej, tematycznie związanej z Polską; nauka wybranych (krótkich) wierszy na pamięć,

– zapoznanie z mapą,

– utrwalenie swojego imienia, nazwiska i adresu zamieszkania,

– określanie miejsca zamieszkania (wieś, miasto),

–  poznawanie symboli miejscowości (gminy),

– nazywanie swojej miejscowości, poznawanie jej historii, ważniejszych obiektów i miejsc,

– rozbudzanie zainteresowania najbliższą okolicą,

– dostrzeganie w otoczeniu przedmiotów o różnych kształtach,

– wykorzystywanie figur geometrycznych w ćwiczeniach matematycznych, zabawach, grach,

– porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek),

– rozwijanie umiejętności liczenia, z zastosowaniem liczebników porządkowych,

– utrwalanie zwrotów grzecznościowych; rozwijanie umiejętności prezentowania się na forum grupy,

  1. Wiosna na łące:

– obserwowanie w sposób bezpośredni zmian zachodzących latem w przyrodzie,

– poznawanie wybranych owadów, np.: pszczół, motyli,

– rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, np. poprzez wspólne wykonywanie albumów tematycznych oraz spacery po lesie,

– przedstawianie struktury swojej rodziny, podawanie imion mamy, taty oraz rodzeństwa;

– opowiadanie o ulubionych zajęciach domowych poszczególnych członków rodziny,

– wzmacnianie więzi uczuciowej między dziećmi i rodzicami,

– kształtowanie pozytywnych relacji w rodzinie;

– nazywanie ważnych świąt rodzinnych i ich znaczenia;

– poznawanie zawodów rodziców,

– liczenie wyodrębnionych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych,

– rozwijanie umiejętności liczenia elementów, kodowanie wyniku liczenia,