Założenia dydaktyczno – wychowawcze

Tydzień 1 i 2 – „ Moja ojczyzna, miejscowość, mój region”

Dziecko:

– słucha z uwagą czytanego tekstu,

– słucha utworów muzycznych,

– śpiewa proste piosenki,

– wie kim był Fryderyk Chopin,

– używa zwrotów grzecznościowych w odpowiednich sytuacjach,

– bierze udział w zabawach dramowych,

– obrysowuje figury geometryczne,

– poznaje otoczenie za pomocą zmysłu dotyku,

– rozwija sprawność dłoni i palców,

– poznaje symbole miejscowości w której mieszka,

– wykonuje wzory grafomotoryczne,

– wie jak wygląda polska flaga i polskie godło,

– potrafi narysować flagę po śladzie,

– podaje swoje imię i nazwisko.

Tydzień 3 i 4 – „Łąka w maju; święto rodziców”

Dziecko:

– potrafi wymienić przynajmniej dwóch mieszkańców łąki,

– słucha z uwagą czytanego tekstu,

– ilustruje ruchem słowa piosenki,

– liczy elementy, zaznacza liczbę elementów za pomocą kropek,

– rysuje po śladzie i wykleja kwiaty bibułą,

– opisuje przedmioty z użyciem słów mały/ duży,

– nazywa i liczy członków swojej rodziny,

– wymienia zawody swoich rodziców,

– wie, jak ważna dla niego jest miłość mamy i taty,

– układa puzzle,