Założenia dydaktyczno – wychowawcze

Tydzień 1 i 2 – „ Niby tacy sami, a jednak inni; projekt las”

Dziecko:

– słucha z uwagą czytanego tekstu,

– słucha utworów muzycznych,

– śpiewa proste piosenki,

– rozumie znaczenie słowa tolerancja,

– kreśli kształt koła i ozdabia je według własnego pomysłu,

– stosuje zwroty grzecznościowe,

– nazywa kolory i podaje skojarzenia z przedmiotami w tych kolorach,

– dostrzega, że dzieci choć różne fizycznie, to są takie same,

– podaje nazwę wybranego drzewa,

– odróżnia drzewa liściaste od iglastych,

– wypowiada się na temat lasu,

– nazywa owoce lasu,

– wie, na czym polega praca leśniczego,

– wypowiada się na temat zwierząt leśnych.

 

Tydzień 3 i 4 – „Pożegnania nadszedł czas, wyjeżdżamy na wakacje”

Dziecko:

– zapoznaje się z różnymi pojazdami i ich zastosowaniem,

– słucha z uwagą czytanego tekstu,

– ilustruje ruchem słowa piosenki,

– wypowiada się na temat spędzania czasu w różnych miejscach,,

– grupuje elementy i ocenia, gdzie jest ich najwięcej lub gdzie jest najmniej,

– wykonuje prace plastyczną autobus,

– poszerza wiedzę o pojazdach,

– poznaje zagrożenia wynikające z przebywania w różnych środowiskach ( woda, gry itp.),

– wypowiada się na temat pociągów,

– przelicza elementy,

– wie jak bezpiecznie zachowywać się nad wodą,

– wykonuje pracę plastyczną żaglówkę.