Założenia dydaktyczno – wychowawcze

Tematy kompleksowe:

 1. Niby tacy sami, a jednak inni..
 2. Wakacyjne podróże.

Założenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc CZERWIEC :

 1. Niby tacy sami, a jednak inni:
 • nazywanie emocji, sposoby radzenia sobie z nimi
 • kształtowanie postawy tolerancji
 • stosowanie form grzecznościowych względem dzieci i dorosłych (w domu, w przedszkolu, na ulicy)
 • wdrażanie do kulturalnych zachowań
 • uświadamianie podobieństw między różnymi dziećmi; integracja rówieśników
 • gry i zabawy integracyjne
 1. Wakacyjne podróże:
 • uczestniczenie w zabawach badawczych, np. badanie tonięcia i pływania ciał
 • poznawanie różnych rodzajów środków lokomocji i transportu, takich jak: rowery, samochody, autobusy, samoloty, statki
 • omawianie zasad właściwego zachowania się w środkach transportu
 • przestrzeganie ustalonych zasad korzystania ze sprzętu rekreacyjnego i sportowego
 • rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego
 • wymienianie zagrożeń wynikających z przebywania w różnych środowiskach (woda, góry itp.)
 • obserwowanie przyrody w naturalnym otoczeniu, podczas pobytu na świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym oraz podczas spacerów
 • rozwijanie słownictwa związanego z lasem; wzbogacanie wiedzy przyrodniczej – zapoznanie z niektórymi gatunkami drzew liściastych i drzew iglastych
 • zapoznanie z pracą leśnika