Straż Gminna

Odwiedziny Komendanta Straży Gminnej.