Założenia dydaktyczno – wychowawcze

Tematy kompleksowe:

 1. Moja grupa, moje przedszkole.
 2. Idzie jesień… przez ogród i sad.

Założenia dydaktyczno – wychowawcze

 1. Moja grupa, moje przedszkole:
 • podawanie informacji o sobie,
 • podawanie swojego imienia i nazwiska ,
 • określanie swoich ulubionych zabaw oraz zajęć,
 • samodzielne wykonywanie czynności samoobsługowych,
 • ściąganie ubrań, butów, umieszczanie ich w wyznaczonym miejscu w szatni,
 • samodzielne korzystanie z toalety,
 • samodzielne spożywanie posiłków, prawidłowe posługiwanie się łyżką i widelcem,
 • współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie,
 • zabawy integracyjne,
 • przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie.
 1. Idzie jesień… przez ogród i sad:
 • oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu, nazywanie ich,
 • wyjaśnienie zjawiska usychania liści,
 • zbieranie owoców drzew, wzbogacanie nimi kącika przyrody,
 • wykorzystywanie owoców w działalności plastycznej, technicznej, matematycznej, muzycznej oraz w inny, niestandardowy sposób,
 • poznawanie wybranych przedstawicieli grzybów jadalnych (borowik, pieprznica jadalna, maślak) i niejadalnych (muchomor sromotnikowy),
 • pokazywanie na wybranych przykładach (np. jeża, wiewiórki, bociana), jak zwierzęta przygotowują się do nadchodzącej zimy (odlatują do Afryki, gromadzą zapasy, zasypiają); zwracanie uwagi na zmiany w wyglądzie zwierząt, np. zmiana ubarwienia, gęstnienie futra, piór.