Założenia dydaktyczno – wychowawcze

Adaptacja w przedszkolu

– stworzenie dzieciom odpowiednich warunków do szybkiej adaptacji

w przedszkolu

– zapoznanie z innymi dziećmi i nauczycielem

– zapewnienie poczucia bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego

– tworzenie miłej i przyjaznej atmosfery w grupie

– zabawy integracyjne

Moje przedszkole

– ustalenie obowiązujących zasad regulujących współpracę w grupie

– stworzenie okazji do poznania siebie i innych

– rozmowy na tematy związane z przedszkolem

– poznanie zasad dotyczących bezpieczeństwa podczas zabaw w sali i na placu zabaw

– uczenie się samodzielności

Idzie jesień

– prowadzenie obserwacji jak zmienia się przyroda, gdy nadchodzi jesień

– tworzenie prac plastycznych o tematyce jesiennej

– poznanie darów jesieni i charakterystycznych cech jesieni

– tworzenie dekoracji z darów jesieni

– aktywne uczestnictwo w zabawach