Archiwum kategorii: grupa III – Pszczółki

Założenia dydaktyczne na miesiąc styczeń 2015 – grupa Kaczuszki

–        rozwijanie pamięci –        rozwijanie poczucia rytmu –        kształcenie umiejętności liczenia w zakresie trzech –        poszerzanie doświadczeń plastycznych –        zachęcanie do obserwacji przyrody –        rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań literaturą –        rozwijanie percepcji wzrokowej –        rozwijanie…

Założenia dydaktyczne na czerwiec w grupie Kaczuszek

–        rozwijanie mowy –        rozwijanie umiejętności matematycznych –        rozwijanie umiejętności wycinania –        rozwijanie sprawności manualnej –        kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania: dzielenie wyrazów na głoski, na sylaby, ćwiczenia grafomotoryczne itp. –        kształtowanie poczucia…

Założenia dydaktyczne na maj – grupa Kaczuszki

–        rozwijanie sprawności manualnej –        rozwijanie kompetencji matematycznych –        rozwijanie umiejętności mierzenia (pojęcia: niższy, wyższy, takiej samej –        wysokości) –        rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego –        rozwijanie kompetencji językowych –        kształtowanie gotowości do nauki czytania…