Archiwum kategorii: rekrutacja

informacje na temat rekrutacji do przedszkola

Oświadczenie woli

Szanowni Państwo, informuję, że w dniach 20– 25.03.2019 należy podpisać oświadczenie woli. Nie podpisanie oświadczenia woli  w w/w terminie oznacza rezygnacje z miejsca w przedszkolu i powoduje automatyczne skreślenie kandydata z listy zakwalifikowanych.

Wyniki rekrutacji

Komisja rekrutacyjna Przedszkola Publicznego Zielone Żabki w Komornikach  przedstawia protokół wraz z załącznikami. Protokół z rekrutacji: 1 Listy dzieci zakwalifikowanych: 2 3 4 Lista dzieci zakwalifikowanych do placówki drugiej preferencji: 5 Lista dzieci niezakwalifikowanych: 6…

DRZWI OTWARTE

Dyrektorzy przedszkoli publicznych zapraszają Rodziców wraz z dziećmi na DRZWI OTWARTE PRZEDSZKOLA 2018 r. podczas, których Rodzice i ich Maluchy mogą zapoznać się z warunkami panującymi w placówce: 1 marca w godz. 17.00– 19.30 –…