Założenia dydaktyczno – wychowawcze

BIEDRONKI

PAŹDZIERNIK 2019

Założenia dydaktyczno – wychowawcze

  1. Idzie jesień przez ogród i las
  2. Idzie jesień do zwierząt
  3. Co z czego otrzymujemy?
  4. Idzie jesień z deszczem

– wzbogacanie słownictwa poprzez oglądanie i nazywanie owoców i warzyw, zwierząt

– zorganizowanie w sali kącika tematycznego stragan

– rozwijanie umiejętności wokalnych poprzez słuchanie piosenek

– wprowadzanie nowych zabaw integracyjnych

– utrwalanie zabaw poznanych we wrześniu

– rozmowy na temat zachowania bezpieczeństwa podczas spacerów w lesie, w ogrodzie,

  podczas spotkania ze zwierzętami

– tworzenie prac plastycznych o tematyce związanej z jesienią, owocami i warzywami,

  zwierzętami

– zapoznanie dzieci ze sposobem przygotowania zwierząt do zimy

– rozwijanie u dzieci umiejętności liczenia

– kształtowanie postaw proekologicznych

– zapoznanie dzieci ze sposobem pieczenia chleba

– rozmowy kierowane po wysłuchaniu opowiadań i piosenek

– poznawanie nowych zabaw muzyczno- ruchowych

– poznawanie roli wody w życiu człowieka

– utrwalanie pojęć duży, mały

– tworzenie dekoracji na hol przedszkolny

– rozwijanie spostrzegawczości poprzez zadania dydaktyczne, zagadki

– przypomnienie dzieciom zasad bezpiecznej zabawy w sali oraz ogrodzie przedszkolnym