Założenia dydaktyczno – wychowawcze

BIEDRONKI

LISTOPAD 2019

Założenia dydaktyczno – wychowawcze

  1. Moja rodzina
  2. Mój dom
  3. Moje prawa i obowiązki
  4. Moje zdrowie i bezpieczeństwo

– rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat

– rozwijanie mowy poprzez rozmowy kierowane na podstawie opowiadania, tekstu piosenki

– kształtowanie poczucia rytmu

– rozwijanie umiejętności wokalnych poprzez słuchanie i śpiewanie piosenek

– kształtowanie pojęcia para

– rozwijanie świadomości własnego ciała poprzez zabawy dydaktyczne, zabawy ruchowe

– zachęcanie dzieci do wypowiadania się na temat swojej rodziny, swojego domu

– wprowadzenie liczebników porządkowych

– poznawanie wybranych urządzeń elektrycznych dostępnych w domu

– wprowadzenie nowych zabaw integracyjnych i ruchowych

– przypomnienie dzieciom zasad bezpiecznej zabawy w sali i w ogrodzie przedszkolnym

– utrwalanie zasad bezpiecznego spożywania posiłków i zachowania przy stole

– kształtowanie u dzieci świadomości posiadania praw i obowiązków

– określanie położenia przedmiotów w przestrzeni np. zabawek w sali

– rozwijanie sprawności manualnych poprzez samodzielne wykonywanie prac plastycznych

– utrwalanie znajomości praw dziecka

– utrwalanie znajomości numeru alarmowego 112

– propagowanie zdrowego żywienia

– rozwijanie umiejętności samoobsługowych

– utrwalanie wiedzy dotyczącej dbania o zdrowie

– poznanie różnych źródeł wiatru i ich wykorzystanie w życiu człowieka

– poznanie symboli narodowych

– poznanie pojęcia czystego powietrza

– propagowanie zdrowego stylu życia

– tworzenie z dziećmi dyniowych lampionów