Założenia dydaktyczno – wychowawcze

Tematy kompleksowe:

 1. Moja rodzina.
 2. Moje prawa i obowiązki.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc listopad:

Moja rodzina:

 • formułowanie dłuższych wypowiedzi na temat członków swojej rodziny;
 • poznawanie różnych wartości, takich jak: prawda, szacunek, szczęście, uczciwość, odwaga, przyjaźń, odpowiedzialność itp. poprzez literaturę, formy teatralne;
 • budzenie szacunku dla rodziców za to, co dają dzieciom;
 • podawanie cech rodziców(określanie, jaka jest mama i jaki jest tata);
 • uświadamianie, że zabawy dawne i obecne są bardzo podobne ( wywiad z babcią i z dziadkiem);
 • poznawanie urządzeń gospodarstwa domowego;
 • poznawanie zasad korzystania z urządzeń gospodarstwa domowego (tylko za zgodą i z udziałem osób dorosłych);
 • dostrzeganie znaczenia różnego rodzaju urządzeń technicznych w życiu człowieka;
 • dowiadywanie się o roli człowieka w tworzeniu urządzeń technicznych;
 • rozpoznawanie i nazywanie zwierząt domowych;
 • przejawianie życzliwości i troski w stosunku do zwierząt;
 • odkrywanie liter: I,i ; T,t;
 • poznawanie cech trójkąta;
 • poznawanie zapisu cyfrowego liczby 1,2;
 • rozwijanie umiejętności liczenia i klasyfikowania.

Moje obowiązki:

 • nazywanie i przedstawianie podczas zabaw różnych stanów emocjonalnych (np.: smutek, radość, złość, strach itp.);
 • uświadamianie dzieciom ich praw i obowiązków (przyporządkowywanie obowiązków dzieciom i dorosłym);
 • rozumienie roli lekarza w dbaniu o zdrowie;
 • dostrzeganie związku pomiędzy chorobą a leczeniem, akceptowanie konieczności leczenia;
 • rozumienie konieczności spożywania owoców i warzyw;
 • akceptowanie konieczności ograniczania spożywania słodyczy, chipsów;
 • zachęcanie do zdrowego stylu życia;
 • Odkrywanie litery D, d; K,k;
 • poznawanie cech koła;
 • dostrzeganie w otoczeniu przedmiotów o kształtach znanych figur geometrycznych;
 • poznawanie zapisu cyfrowego liczby 3,4;
 • liczenie elementów w naturalnych sytuacjach, np. ręczników w łazience, par butów w szatni, kwiatów w wazonie itp.