Założenia dydaktyczno – wychowawcze

ZAŁOŻENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE GRUDZIEŃ 

Tydzień 1  – „Jak wyglądał świat przed milionami lat”

Dziecko:

– słucha w skupieniu opowiadania,

– wypowiada się na temat prehistorycznego lasu, warunków w jakich żyły dinozaury i tworzył się węgiel,

– potrafi wykonać instrumentalizację piosenki z wykorzystaniem butelek, szarego papieru, klocków i pokrywek,

– śpiewa proste piosenki,

– rozróżnia wygląd wybranych dinozaurów,

– przelicza, posługuje się liczebnikami głównym w zakresie 5 i więcej, stosuje pojęcie mniej, więcej,

– prawidłowo wykonuję ćwiczenia ruchowe,

– potrafi wymienić nazwy kilku skamielin i opisać ich wygląd,

Tydzień 2 i 3 –  „Idzie zima biała; Święta tuż, tuż”

Dziecko:

– potrafi wymienić charakterystyczne cechy zimy,

– reaguje odpowiednimi ruchami na zmianę dynamiki,

– określa, na podstawie dwóch obrazków, co zdarzyło się wcześniej, a co później,

– stosuje pojęcia: obok, na, pod, nad,

– wie jak wygląda płatek śniegu,

– wymienia tradycje związane ze świętami Bożego Narodzenia,

– podaje słowa, które kojarzą się ze świętami,

–  gra na instrumentach w rytmie słyszanej melodii,

– potrafi policzyć bombki, prezenty i gwiazdki,

– wskazuje wysoką  choinkę i niską choinkę, układa sylwetę gwiazdy wysoko na choince,

– zgodnie współdziała z innymi dziećmi w zespole przy wykonywaniu wspólnych zadań,

– opisuje choinkę  za pomocą określeń przymiotnikowych,

– samodzielnie wykonuje i ozdabia przestrzenną formę choinki.