Rekomendacje MEN

Szanowni Państwo,

w trosce o bezpieczeństwo dzieci i pracowników Przedszkola Publicznego Zielone Żabki w Komornikach oraz w ramach działań profilaktycznych wobec zagrożeń związanych z koronawirusem COVID – 19 informujemy o podjęciu następujących działań profilaktycznych:

– w przedszkolu wzmożono wszystkie czynności higieniczne,

– wychowawcy zrealizowali pogadankę pt. „ O higienę dbam, czyste rączki mam” – utrwalili z każdym dzieckiem etapy mycia rąk,

– w pomieszczeniach sanitarnych wywieszono instrukcję mycia rąk,

– zwracamy szczególną uwagę aby do przedszkola przychodziły dzieci zdrowe,

  (apelujemy do Państwa o przyprowadzanie dzieci zdrowych),

– wszystkie dzieci z objawami infekcji, które przyszły do przedszkola muszą zostać niezwłocznie odebrane,

– na bieżąco sprawdzamy i stosujemy się do rekomendacji wydanych przez MEN,

Prosimy także o przypomnienie dzieciom w domu zasad higieny. Przypominamy także o obowiązku: jeśli dziecko wróciło z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne, by niezwłocznie powiadomić najbliższą stację sanitarno – epidemiologiczną i zgłosić się wraz  z dzieckiem do oddziału zakaźnego lub obserwacyjno – zakaźnego. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy  o skontaktowanie się z infolinią Ministerstwa Zdrowia

tel. 800-190-590 (czynne całodobowo).